LUDZIE FUNDACJI

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Dorota Łozińska- Prezes Zarządu

Piotr Jeziorowski – Członek Zarządu

Paweł Niemiec – Członek Zarządu